Im kobieta ma mniejszy biust, tym większy rozum. Nie wiemy jednak jeszcze, dlaczego tak się dzieje.


im-kobieta-mniejszy-biust-tym-większy-rozum-nie-wiemy-jednak-jeszcze-dlaczego-tak-ę-dzieje
chris kleinkeimkobietamniejszybiusttymwiększyrozumniewiemyjednakjeszczedlaczegotaksiędziejeim kobietakobieta mama mniejszymniejszy biusttym większywiększy rozumnie wiemywiemy jednakjednak jeszczedlaczego taktak sięsię dziejeim kobieta makobieta ma mniejszyma mniejszy biusttym większy rozumnie wiemy jednakwiemy jednak jeszczedlaczego tak siętak się dziejeim kobieta ma mniejszykobieta ma mniejszy biustnie wiemy jednak jeszczedlaczego tak się dziejeim kobieta ma mniejszy biust

Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość. -Ezop
im-mniejszy-rozum-tym-większa-zarozumiałość
Im większy rozum w młodości, tym mniejsza głupota na starość. -Anonim
im-większy-rozum-w-młodoś-tym-mniejsza-głupota-na-starość
Kobieta nie powinna chudnąć powinna raczej tyć i tak się na ogół dzieje. -Gertruda Stein
kobieta-nie-powinna-chudnąć-powinna-raczej-tyć-i-tak-ę-na-ogół-dzieje
Kobieta nie powinna chudnąć powinna raczej tyć i na ogół tak się dzieje. -Gertruda Stein
kobieta-nie-powinna-chudnąć-powinna-raczej-tyć-i-na-ogół-tak-ę-dzieje