Im kota bardziej głaszczesz, tym bardziej ogon wznosi!


im-kota-bardziej-głaszczesz-tym-bardziej-ogon-wznosi
pietro aretinoimkotabardziejgłaszczesztymogonwznosiim kotakota bardziejbardziej głaszczesztym bardziejbardziej ogonogon wznosiim kota bardziejkota bardziej głaszczesztym bardziej ogonbardziej ogon wznosiim kota bardziej głaszczesztym bardziej ogon wznosi

im kota bardziej głaszczesz, tym bardziej ogon wznosi.Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom.Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym.Im bardziej jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich.Im bardziej kto skubie innych, tym bardziej sam obrasta w piórka.Im bardziej uszlachetniasz swe serce, tym oblicze twej sztuki bardziej prawe.