Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy.


im-ktoś-mniej-myśli-o-sobie-samym-tym-mniej-jest-nieszczęśliwy
dianeimktośmniejmyślisobiesamymtymjestnieszczęśliwyim ktośktoś mniejmniej myślimyśli oo sobiesobie samymtym mniejmniej jestjest nieszczęśliwyim ktoś mniejktoś mniej myślimniej myśli omyśli o sobieo sobie samymtym mniej jestmniej jest nieszczęśliwyim ktoś mniej myśliktoś mniej myśli omniej myśli o sobiemyśli o sobie samymtym mniej jest nieszczęśliwyim ktoś mniej myśli oktoś mniej myśli o sobiemniej myśli o sobie samym

Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Ludzie, co mają mało do roboty są wielkimi gadułami: im mniej ktoś ma do myślenia, tym więcej gada. Myślenie - to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek.Człowiek jest mniej nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam.Życie to ciągłe pożąda­nie - im mniej prag­nień, tym mniej życia.Im mniej słów, tym więcej myśli.