Im lżejsza praca, tym cięższy odpoczynek.


im-lżejsza-praca-tym-ęższy-odpoczynek
anonimimlżejszapracatymcięższyodpoczynekim lżejszalżejsza pracatym cięższycięższy odpoczynekim lżejsza pracatym cięższy odpoczynek

Podsumujmy więc: ucieczka do kiczu, czyli bezkonfliktowości, wiąże się z istnieniem silnych napięć w życiu dojrzewającej dziewczyny. Często też tak bywa i u kobiet dorosłych; im większe natężenie konfliktów w jakimś okresie życia, tym wyraźniejsza potrzeba ucieczki w kicz. Nie ma w tym nic złego, jeśli jest to odpoczynek przed pracą rozwiązywania rzeczywistych trudności.Im kobieta lżejsza, tym bardziej ciąży na budżecie mężczyźnie.Propaganda jest przeciwieństwem artylerii: im lżejsza, tym dalej niesie.Życie jest jak skrót. Im krótszy, tym cięższy do przebycia.Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Miłość jest jak odra, przechodzi się ją tylko raz, a im później przychodzi, tym cięższy ma przebieg.