Im mniej dorośli będą się wtrącać, tym szybciej dzieci nauczą się postępować właściwie.


im-mniej-dorośli-będą-ę-wtrącać-tym-szybciej-dzieci-nauczą-ę-postępować-właściwie
jesper juulimmniejdoroślibędąsięwtrącaćtymszybciejdziecinaucząpostępowaćwłaściwieim mniejmniej doroślidorośli będąbędą sięsię wtrącaćtym szybciejszybciej dziecidzieci naucząnauczą sięsię postępowaćpostępować właściwieim mniej doroślimniej dorośli będądorośli będą siębędą się wtrącaćtym szybciej dzieciszybciej dzieci naucządzieci nauczą sięnauczą się postępowaćsię postępować właściwieim mniej dorośli będąmniej dorośli będą siędorośli będą się wtrącaćtym szybciej dzieci naucząszybciej dzieci nauczą siędzieci nauczą się postępowaćnauczą się postępować właściwieim mniej dorośli będą sięmniej dorośli będą się wtrącaćtym szybciej dzieci nauczą sięszybciej dzieci nauczą się postępowaćdzieci nauczą się postępować właściwie

Wiersze usypiają człowieka, są to właściwie usypianki. Dorośli powinni się strzec kołysanek, poddanie się im jest godne pogardy.Posiadać charakter to znaczy postępować właściwie wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Zbyt wielu ludzi sądzi, że jedynie słuszną rzeczą jest radzić sobie wszelkimi sposobami, a prawdziwie złą, dać się na tym przyłapać.Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same.Ucz swoje dzieci milczeć - mówić nauczą się same.Ucz swo­je dzieci mil­czeć. Mówić nauczą się same.Niezrównany jest wdzięk dzieci, dopóki nie nauczą się tańczyć!