Im pisarz znakomitszy, tym mniej pisze po literacku.


im-pisarz-znakomitszy-tym-mniej-pisze-po-literacku
henryk sienkiewiczimpisarzznakomitszytymmniejpiszepoliterackuim pisarzpisarz znakomitszytym mniejmniej piszepisze popo literackuim pisarz znakomitszytym mniej piszemniej pisze popisze po literackutym mniej pisze pomniej pisze po literackutym mniej pisze po literacku

Pisarz jest pisarzem, ponieważ pisze, a bynajmniej nie dlatego, że ma legitymację.Pisarz ma trzech wrogów: konieczność zarabiania na chleb, powodzenie i ambicję. Dlatego pisze za wcześnie, za szybko i za dużo.Pisarz, im mniejszy rangą, tym większym ceremoniałem otacza godziny swej twórczości.Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy.Życie to ciągłe pożąda­nie - im mniej prag­nień, tym mniej życia.piszę list słowa ty­le ich jak zaw­rzeć w nich miłość i smutek piszę list w świet­le dnia blas­ku księżyca tak da­leko jesteś za rogiem mi­lionem kroków biegłem do ciebie wciąż umyka twój cichy dom piszę list by jut­ro zbudzić snem i słów tęsknieniem