Im są piękniejsze, tym bardziej chcą być podrywane, żeby móc powiedzieć nie.


im-są-piękniejsze-tym-bardziej-chcą-być-podrywane-żeby-móc-powiedzieć-nie
al goldsteinimpiękniejszetymbardziejchcąbyćpodrywaneżebymócpowiedziećnieim sąsą piękniejszetym bardziejbardziej chcąchcą byćbyć podrywaneżeby mócmóc powiedziećpowiedzieć nieim są piękniejszetym bardziej chcąbardziej chcą byćchcą być podrywaneżeby móc powiedziećmóc powiedzieć nietym bardziej chcą byćbardziej chcą być podrywaneżeby móc powiedzieć nietym bardziej chcą być podrywane

Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym. -Pierre Joseph Proudhon
dzieła-sztuki-na-równi-z-dziełami-przyrody-są-tym-piękniejsze-i-tym-bardziej-zachwycają-im-bardziej-podporządkowują-ę-prawom-ścisłym
Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią. -Oscar Wilde
mężczyź-zawsze-chcą-być-pierwszą-miłośą-kobiety-kobiety-zaś-chcą-żeby-mężczyzna-był-ich-ostatnią
Trzeba w każdej dyspucie i rozmowie móc powiedzieć tym, którzy się urażają:
trzeba-w-każdej-dyspucie-i-rozmowie-móc-powiedzieć-tym-którzy-ę-urażają-o-co-ę-gniewacie
Niektórym kobietom nie wystarczy bukiet róż, chcą, żeby mężczyźni tym różom zmieniali jeszcze wodę. -Janusz Gaudyn
niektórym-kobietom-nie-wystarczy-bukiet-róż-chcą-żeby-mężczyź-tym-różom-zmieniali-jeszcze-wodę
Niektórym ko­bietom nie wys­tar­cza bu­kiet róż, chcą, żeby mężczyz­na tym różom zmieniali jeszcze wodę. -Janusz Gaudyn
niektórym-ko­bietom-nie wys­tar­cza-bu­kiet-róż-chcą-żeby-mężczyz­na-tym-różom-zmieniali-jeszcze-wodę