Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy prócz pieniędzy.


im-więcej-ę-pieniędzy-tym-więcej-poznaje-ę-ludzi-z-którymi-nic-nas-nie-łączy-prócz-pieniędzy
tennessee williamsimwięcejsiępieniędzytympoznajeludziktóryminicnasniełączypróczpieniędzyim więcejwięcej masię pieniędzytym więcejwięcej poznajepoznaje sięsię ludziz którymiktórymi nicnic nasnas nienie łączyłączy próczprócz pieniędzyim więcej mawięcej ma sięma się pieniędzytym więcej poznajewięcej poznaje siępoznaje się ludziz którymi nicktórymi nic nasnic nas nienas nie łączynie łączy próczłączy prócz pieniędzyim więcej ma sięwięcej ma się pieniędzytym więcej poznaje sięwięcej poznaje się ludziz którymi nic nasktórymi nic nas nienic nas nie łączynas nie łączy prócznie łączy prócz pieniędzyim więcej ma się pieniędzytym więcej poznaje się ludziz którymi nic nas niektórymi nic nas nie łączynic nas nie łączy prócznas nie łączy prócz pieniędzy

Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poz­na­je się ludzi, z który­mi nic nas nie łączy prócz pięniędzy.Im więcej poznaje się ludzi, tym łatwiej odkrywa się ich błędy, jednocześnie wzrastają wymagania w stosunku do tych, z którymi pragniemy utrzymać kontakt.Czas jest wartościowszy od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu.Człowiek zużywa dziś na wszystko mniej czasu i więcej pieniędzy, i właśnie to nazywa się u nas postępem.Człowiek zużywa dziś na wszys­tko mniej cza­su i więcej pieniędzy, i właśnie to na­zywa się u nas postępem.Nic nie jest słodsze od miodu, prócz pieniędzy.