Im więcej jest uczciwych, tym większe są szansę złodziei.


im-więcej-jest-uczciwych-tym-większe-są-szansę-złodziei
ilija markovićimwięcejjestuczciwychtymwiększeszansęzłodzieiim więcejwięcej jestjest uczciwychtym większewiększe sąsą szansęszansę złodzieiim więcej jestwięcej jest uczciwychtym większe sąwiększe są szansęsą szansę złodzieiim więcej jest uczciwychtym większe są szansęwiększe są szansę złodzieitym większe są szansę złodziei

Im więcej kontrolerów, tym więcej złodziei. -Aleksander Fredro
im-więcej-kontrolerów-tym-więcej-złodziei
Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej. -Bodo Schafer
im-więcej-energii-zużywam-tym-większe-istnieje-na-ą-zapotrzebowanie-i-tym-samym-mam-jej-więcej
Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie. -Artur Schopenhauer
bogactwo-jest-jak-morska-woda-im-więcej-pijesz-tym-większe-masz-pragnienie
Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie. -Arthur Schopenhauer
bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los. -szpiek
im poz­naję-więcej-ludzi-tym-większe-mam-wrażenie-że szczęśli­we-miłoś-to nie te-które-oni-so­bie-wy­bierają-wy­marzą-ale-te
Mało jest uczciwych kobiet, które nie byłyby zmęczone swoją cnotą. -Francois de la Rochefoucauld
mało-jest-uczciwych-kobiet-które-nie-byłyby-zmęczone-swoją-cnotą