Im więcej jest uczciwych, tym większe są szansę złodziei.


im-więcej-jest-uczciwych-tym-większe-są-szansę-złodziei
ilija markovićimwięcejjestuczciwychtymwiększeszansęzłodzieiim więcejwięcej jestjest uczciwychtym większewiększe sąsą szansęszansę złodzieiim więcej jestwięcej jest uczciwychtym większe sąwiększe są szansęsą szansę złodzieiim więcej jest uczciwychtym większe są szansęwiększe są szansę złodzieitym większe są szansę złodziei

Im więcej kontrolerów, tym więcej złodziei.Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej.Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie.Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie.Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los.Mało jest uczciwych kobiet, które nie byłyby zmęczone swoją cnotą.