Im więcej poznaje się ludzi, tym łatwiej odkrywa się ich błędy, jednocześnie wzrastają wymagania w stosunku do tych, z którymi pragniemy utrzymać kontakt.


im-więcej-poznaje-ę-ludzi-tym-łatwiej-odkrywa-ę-ich-błędy-jednocześnie-wzrastają-wymagania-w-stosunku-do-tych-z-którymi-pragniemy-utrzymać
zofia gerlachimwięcejpoznajesięludzitymłatwiejodkrywaichbłędyjednocześniewzrastająwymaganiastosunkudotychktórymipragniemyutrzymaćkontaktim więcejwięcej poznajepoznaje sięsię ludzitym łatwiejłatwiej odkrywaodkrywa sięsię ichich błędyjednocześnie wzrastająwzrastają wymaganiawymagania ww stosunkustosunku dodo tychz którymiktórymi pragniemypragniemy utrzymaćutrzymać kontaktim więcej poznajewięcej poznaje siępoznaje się ludzitym łatwiej odkrywałatwiej odkrywa sięodkrywa się ichsię ich błędyjednocześnie wzrastają wymaganiawzrastają wymagania wwymagania w stosunkuw stosunku dostosunku do tychz którymi pragniemyktórymi pragniemy utrzymaćpragniemy utrzymać kontakt

Jeżeli pragniemy, aby nasz kontakt z otoczeniem był owocny i zadawalający, przede wszystkim należy starać się zrozumieć ludzi, z którymi przestajemy. Nie zadręczaj się drobiazgami.Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy prócz pieniędzy.Świat jest pełen porządnych ludzi. Poznaje się ich po tym, że draństwa robią bardzo nieudolnie.Ludzi poznaje się po ich śmieciach.Rzecz w tym, że Polacy nie znoszą żywych ludzi, a ubóstwiają trupy, z którymi mogą robić, co im się podoba, dlatego też dążą zawsze do tego, żeby tych żywych ukatrupić.Im więcej ludzi się pozna, tym mniej ich zna .