Im więcej w tobie cierpliwości, tym łatwiej przychodzi ci zaakceptować życie takie, jakie jest, a nie domagać się, by było takie, jakiego sobie życzysz.


im-więcej-w-tobie-cierpliwoś-tym-łatwiej-przychodzi-zaakceptować-życie-takie-jakie-jest-a-nie-domagać-ę-by-było-takie-jakiego-sobie-życzysz
carlson richardimwięcejtobiecierpliwościtymłatwiejprzychodzizaakceptowaćżycietakiejakiejestniedomagaćsiębybyłojakiegosobieżyczyszim więcejwięcej ww tobietobie cierpliwościtym łatwiejłatwiej przychodziprzychodzi cici zaakceptowaćzaakceptować życieżycie takiejakie jestnie domagaćdomagać sięby byłobyło takiejakiego sobiesobie życzyszim więcej wwięcej w tobiew tobie cierpliwościtym łatwiej przychodziłatwiej przychodzi ciprzychodzi ci zaakceptowaćci zaakceptować życiezaakceptować życie takiea nie domagaćnie domagać sięby było takiejakiego sobie życzysz

Życie to męka, lepiej by było w ogóle się nie urodzić - jednak takie szczęście ma tylko jeden na tysiąc.Nie lubię słoni. Takie silne, a takie potulne.Bądźmy uważni i znajmy swoją miarę, a wówczas życie okaże się nie takie męczące, jak to sobie wyobrażamy.Jakie tempora, takie mores.Jakie słowo wypowiesz, takie usłyszysz.Kobiety dzielą się na takie, przez które ma się same zmartwienia i na takie, które nas przed tymi zmartwieniami bronią.