Im większa pomoc, tym większa niewdzięczność.


im-większa-pomoc-tym-większa-niewdzięczność
setantiimwiększapomoctymniewdzięcznośćim większawiększa pomoctym większawiększa niewdzięcznośćim większa pomoctym większa niewdzięczność

Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi. -Eurypides
miłość-jest naj­większą-słodyczą-i naj­większą-go­ryczą-na ziemi
Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość. -Ezop
im-mniejszy-rozum-tym-większa-zarozumiałość
Im więcej dra­matu, tym większa scena. -Walenty
im więcej-dra­matu-tym-większa-scena
Im większa jest miłość, tym banalniejsze są jej przejawy. -Michał Choromański
im-większa-jest-miłość-tym-banalniejsze-są-jej-przejawy