Im większe pieniądze, tym większy rachunek.


im-większe-pieniądze-tym-większy-rachunek
abraham a santa claraimwiększepieniądzetymwiększyrachunekim większewiększe pieniądzetym większywiększy rachunekim większe pieniądzetym większy rachunek

Im większy człowiek, tym większe je­go namiętności. -Talmud
im większy-człowiek-tym-większe-­go-namiętnoś
Każdy błąd wcześniej czy później wyrządzi szko­dy i to tym większe, im sam był większy. -Arthur Schopenhauer
każdy-błąd-wcześniej-czy-później-wyrządzi-szko­dy-i to tym-większe-im sam-był-większy
Najjaśniejszy Panie, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. -Gian - Jacopo Trivulzio
najjaśniejszy-panie-do-prowadzenia-wojny-potrzebne-są-trzy-rzeczy-pieniądze-pieniądze-i-jeszcze-raz-pieniądze
Im większy człowiek, tym głębsza je­go miłość. -Leonardo da Vinci
im większy-człowiek-tym-głębsza-­go-miłość
Im większy człowiek, tym głębsza jego miłość. -Leonardo da Vinci
im-większy-człowiek-tym-głębsza-jego-miłość