Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać.


im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
tytus liwiuszimwiększeszczęścietymmniejnależymuufaćim większewiększe szczęścietym mniejmniej należynależy mumu ufaćim większe szczęścietym mniej należymniej należy munależy mu ufaćtym mniej należy mumniej należy mu ufaćtym mniej należy mu ufać

Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać. -Tytus Liwiusz
im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Szczęście mniej za­leży od pra­cy niż nie­szczęście od lenistwa. -Sławomir Wróblewski
szczęście-mniej-za­ży-od pra­cy-ż-nie­szczęście-od lenistwa
Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles
naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku