Im większe zero, tym bardziej nadęte.


im-większe-zero-tym-bardziej-nadęte
urszula zyburaimwiększezerotymbardziejnadęteim większewiększe zerotym bardziejbardziej nadęteim większe zerotym bardziej nadęte

Im większe ze­ro ,tym bar­dziej nadęte. -Urszula Zybura
im większe-ze­ro-tym-bar­dziej-nadęte
Tajemnica jest jak dziura w sukni: im większe są starania by ją ukryć, tym bardziej jest widoczna. -Sylvana Carmen
tajemnica-jest-jak-dziura-w-sukni-im-większe-są-starania-by-ją-ukryć-tym-bardziej-jest-widoczna
Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jesteśmy-tym-wolniejsi-im-bardziej-działamy-z-inspiracji-rozsądku-a-tym-bardziej-zniewoleni-im-więcej-pozwalamy-sobą-rządzić-namiętnościom
Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym. -Pierre Joseph Proudhon
dzieła-sztuki-na-równi-z-dziełami-przyrody-są-tym-piękniejsze-i-tym-bardziej-zachwycają-im-bardziej-podporządkowują-ę-prawom-ścisłym
Im bardziej jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich. -Stefan Witwicki
im-bardziej-jesteśmy-próż-tym-bardziej-uderza-nas-próżność-drugich