Im większe zero, tym mniej warte.


im-większe-zero-tym-mniej-warte
urszula zyburaimwiększezerotymmniejwarteim większewiększe zerotym mniejmniej warteim większe zerotym mniej warte

Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać.Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać.Leniwe anioły są mniej warte niż pilne diabły.Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy.Życie to ciągłe pożąda­nie - im mniej prag­nień, tym mniej życia.Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością.