Im wiecej wiesz, tym mniej musisz powiedzieć.


im-wiecej-wiesz-tym-mniej-musisz-powiedzieć
jim rohnimwiecejwiesztymmniejmusiszpowiedziećim wiecejwiecej wiesztym mniejmniej musiszmusisz powiedziećim wiecej wiesztym mniej musiszmniej musisz powiedziećtym mniej musisz powiedzieć

Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością.Im więcej wiesz, tym więcej po­zos­ta­je do poz­na­nia i wciąż te­go przybywa.Im da­lej idziesz, tym mniej wiesz.W ekonomii miłości musisz dać więcej niż posiadasz. Musisz dać samego siebie.Im więcej człowiek wie o sa­mym so­bie, tym mniej o tym mówi.Daj drugiemu dojść do głosu - przecież wiesz, co chcesz powiedzieć, a nie wiesz co powie ten drugi, więc to powinno być dla ciebie ciekawsze.