In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.


in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
fryderyk chrystian hebbelin­dy­widual­nośćjest raczejdrogąniżce­lemi raczejje­dynąnajlepsząin­dy­widual­ność jest raczejjest raczej drogądrogą niżniż ce­lemce­lem i raczeji raczej drogądrogą je­dynąje­dyną niżniż najlepsząin­dy­widual­ność jest raczej drogąjest raczej drogą niżdrogą niż ce­lemniż ce­lem i raczejce­lem i raczej drogąi raczej drogą je­dynądrogą je­dyną niżje­dyną niż najlepsząin­dy­widual­ność jest raczej drogą niżjest raczej drogą niż ce­lemdrogą niż ce­lem i raczejniż ce­lem i raczej drogące­lem i raczej drogą je­dynąi raczej drogą je­dyną niżdrogą je­dyną niż najlepsząin­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lemjest raczej drogą niż ce­lem i raczejdrogą niż ce­lem i raczej drogąniż ce­lem i raczej drogą je­dynące­lem i raczej drogą je­dyną niżi raczej drogą je­dyną niż najlepszą

Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń.Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu.Często najlepszą drogą do zwycięstwa jest zaprzestanie liczenia punktów.Prawda powstaje z błądzenia raczej niż z zamętu.Prosta droga najlepsza.