Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.


indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
fryderyk chrystian hebbelindywidualnośćjestraczejdrogąniżcelemjedynąnajlepsząindywidualność jestjest raczejraczej drogądrogą niżniż celemcelem ii raczejraczej drogądrogą jedynąjedyną niżniż najlepsząindywidualność jest raczejjest raczej drogąraczej drogą niżdrogą niż celemniż celem icelem i raczeji raczej drogąraczej drogą jedynądrogą jedyną niżjedyną niż najlepsząindywidualność jest raczej drogąjest raczej drogą niżraczej drogą niż celemdrogą niż celem iniż celem i raczejcelem i raczej drogąi raczej drogą jedynąraczej drogą jedyną niżdrogą jedyną niż najlepsząindywidualność jest raczej drogą niżjest raczej drogą niż celemraczej drogą niż celem idrogą niż celem i raczejniż celem i raczej drogącelem i raczej drogą jedynąi raczej drogą jedyną niżraczej drogą jedyną niż najlepszą

In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń. -Hanna Malewska
na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń
Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu. -Albert Einstein
głównym-powołaniem-człowieka-jest-raczej-służyć-ż-zmuszać-do-posłuchu
Często najlepszą drogą do zwycięstwa jest zaprzestanie liczenia punktów. -Marianne Murphy Espinosa
często-najlepszą-drogą-do-zwycięstwa-jest-zaprzestanie-liczenia-punktów
Prawda powstaje z błądzenia raczej niż z zamętu. -Francis Bacon
prawda-powstaje-z-błądzenia-raczej-ż-z-zamę
Prosta droga najlepsza. -Demokryt
prosta-droga-najlepsza