Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.


indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
fryderyk chrystian hebbelindywidualnośćjestraczejdrogąniżcelemjedynąnajlepsząindywidualność jestjest raczejraczej drogądrogą niżniż celemcelem ii raczejraczej drogądrogą jedynąjedyną niżniż najlepsząindywidualność jest raczejjest raczej drogąraczej drogą niżdrogą niż celemniż celem icelem i raczeji raczej drogąraczej drogą jedynądrogą jedyną niżjedyną niż najlepsząindywidualność jest raczej drogąjest raczej drogą niżraczej drogą niż celemdrogą niż celem iniż celem i raczejcelem i raczej drogąi raczej drogą jedynąraczej drogą jedyną niżdrogą jedyną niż najlepsząindywidualność jest raczej drogą niżjest raczej drogą niż celemraczej drogą niż celem idrogą niż celem i raczejniż celem i raczej drogącelem i raczej drogą jedynąi raczej drogą jedyną niżraczej drogą jedyną niż najlepszą

In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń.Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu.Często najlepszą drogą do zwycięstwa jest zaprzestanie liczenia punktów.Prawda powstaje z błądzenia raczej niż z zamętu.Prosta droga najlepsza.