Instrumentologia: Psują się organy, choć ich dźwięk wspaniały, tam gdzie pierwsze skrzypce grają wciąż cymbały.


instrumentologia-psują-ę-organy-choć-ich-dźwięk-wspaniały-tam-gdzie-pierwsze-skrzypce-grają-wciąż-cymbały
jerzy szulcinstrumentologiapsująsięorganychoćichdźwiękwspaniałytamgdziepierwszeskrzypcegrająwciążcymbałypsują sięchoć ichich dźwiękdźwięk wspaniałytam gdziegdzie pierwszepierwsze skrzypceskrzypce grajągrają wciążwciąż cymbałypsują się organychoć ich dźwiękich dźwięk wspaniałytam gdzie pierwszegdzie pierwsze skrzypcepierwsze skrzypce grająskrzypce grają wciążgrają wciąż cymbałychoć ich dźwięk wspaniałytam gdzie pierwsze skrzypcegdzie pierwsze skrzypce grająpierwsze skrzypce grają wciążskrzypce grają wciąż cymbałytam gdzie pierwsze skrzypce grajągdzie pierwsze skrzypce grają wciążpierwsze skrzypce grają wciąż cymbały

Trudno o harmonie tam, gdzie każdy chce grać pierwsze skrzypce.Jakby każdy chciał grać pierwsze skrzypce, nigdy byśmy nie stworzyli orkiestry.byłem tam gdzie wieże marzeń za­mieniają się w ruiny gdzie bez­silność w kątach płacze czar­ne są wszys­tkie godziny gdzie z każdym dniem ręce mo­je za­cis­kały się kurczowo i do wal­ki wciąż ruszałem z pod­niesioną do góry głową dzi­siaj tam­te ciem­ne chwile giną w mro­ku przeszłych lat wal­czę da­lej a dookoła jaśniej­szy jest świat *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki Tam, gdzie kon­tro­wer­sje tam zaz­drość, choć nie zawsze.Wiem, nau­czo­no cię wie­rzyć nazwom, w świat czar­no-biały jak na fotografii i wciąż go ma­lujesz taką farbą. Iluz­jo­nis­ta śle­pej magii… Jas­ność tkwi w chęci zrozumienia, choć mro­ku nie uni­ces­twisz nigdy. Wśród mno­gości dróg jest ścieżka cierpienia - tam ludzka miłość i nieludzkie krzywdy. Wiesz, dla mnie nie ma Dob­ra i Zła... Choć ro­zum chce naz­wać, ser­ce milczy. Nie mi oce­niać spo­pielały świat, gdzie miłość wciąż płonie w og­niu krzywdy.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.