Instynkt życia przeszkadza nam poczuć jego nieistnienie.


instynkt-życia-przeszkadza-nam-poczuć-jego-nieistnienie
konstantinos tsatsosinstynktżyciaprzeszkadzanampoczućjegonieistnienieinstynkt życiażycia przeszkadzaprzeszkadza namnam poczućpoczuć jegojego nieistnienieinstynkt życia przeszkadzażycia przeszkadza namprzeszkadza nam poczućnam poczuć jegopoczuć jego nieistnienieinstynkt życia przeszkadza namżycia przeszkadza nam poczućprzeszkadza nam poczuć jegonam poczuć jego nieistnienieinstynkt życia przeszkadza nam poczućżycia przeszkadza nam poczuć jegoprzeszkadza nam poczuć jego nieistnienie

Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyć się z ich popełnienia.Żaden instynkt, nawet płciowy, nie ulega tak łatwo zboczeniom jak instynkt posiadania.Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze - instynkt i doświadczenie.Każdy silny człowiek osiąga bezbłędnie to, co każe mu poszukiwać jego prawdziwy instynkt.Wielkim jest ten, który przezwyciężywszy instynkt życia, zmienił go w pragnienie trwania.O wartości życia decyduje to, co już przeżyliśmy; o jego cenie co nam jeszcze z niego pozostało.