Inteligent jest to pasożyt wytwarzający kulturę.


inteligent-jest-to-pasożyt-wytwarzający-kulturę
anoniminteligentjesttopasożytwytwarzającykulturęinteligent jestpasożyt wytwarzającywytwarzający kulturęjest to pasożytpasożyt wytwarzający kulturęinteligent jest to pasożytjest to pasożyt wytwarzającyinteligent jest to pasożyt wytwarzającyjest to pasożyt wytwarzający kulturę

In­te­ligent jest to pa­sożyt wyt­warzający kulturę.Inteligent nigdy nie może się pogodzić z faktem, zawsze jest poniżej albo powyżej, boi się, albo lekceważy.To jeszcze dziecko, ale za pięć lat zacznie się w niej budzić piękny pasożyt zawierający żrące substancje z posmakiem boraksu.Biologiczna słabość człowieka warunkuje kulturę ludzką.Kulturę narodu mierzy się spożyciem mydła.Kulturę bakterii można przynajmniej obejrzeć przez mikroskop.