Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem.


interes-który-nic-poza-pieniędzmi-nie-przynosi-jest-złym-interesem
henry fordinteresktórynicpozapieniędzminieprzynosijestzłyminteresemktóry nicnic pozapoza pieniędzmipieniędzmi nienie przynosijest złymzłym interesemktóry nic pozanic poza pieniędzmipoza pieniędzmi niepieniędzmi nie przynosijest złym interesemktóry nic poza pieniędzminic poza pieniędzmi niepoza pieniędzmi nie przynosiktóry nic poza pieniędzmi nienic poza pieniędzmi nie przynosi

Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesemDob­ry gust nie ma nic wspólne­go z pieniędzmi.Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.Podstęp wcale nie przynosi ludziom pożytku; niekorzystną jest rzeczą nie tylko być oszukanym, lecz również oszukiwać; wszakże podstęp upadla naturę ludzką, zwycięzcę naraża na pogardę, zwyciężonemu przynosi politowanie.Ob­ro­bić bank, to jeszcze nic. Założyć bank to do­piero jest interes.Złym musi być człowiek, który nie lubi pieśni, śpiewu lub muzyki.