Inwazja degradacji: zera gromadzące się w miliony.


inwazja-degradacji-zera-gromadzą-ę-w-miliony
zbigniew waydykinwazjadegradacjizeragromadzącesięmilionyinwazja degradacjizera gromadzącegromadzące sięw milionyzera gromadzące sięgromadzące się wsię w milionyzera gromadzące się wgromadzące się w milionyzera gromadzące się w miliony

Poeta cierpi za miliony od 10 do 13.20 O 11.10 uwiera go pęcherz wychodzi rozpina rozporek zapina rozporek Wraca chrząka i apiat' cierpi za milionyCzysta matematyka. A zera?Zero do zera, a będzie kariera.Jak żyć, co z sobą robić, aby starość uczynić pozytywnym choć dokuczliwym czasem? Uczynić z niego godną pointę? Nie dopuścić do degradacji? I czy jest to w ogóle możliwe? Sądzę - że udaje się tylko wybranym.Czasem aureola ma kształt zera.Wyjcie! Poczujecie się młodsi o miliony lat.