Ironia i szyderstwo wlane do pustych naczyń, stają się tylko mętną cieczą.


ironia-i-szyderstwo-wlane-do-pustych-naczyń-stają-ę-tylko-mętną-cieczą
jerzy andrzejewskiironiaszyderstwowlanedopustychnaczyństająsiętylkomętnąciecząironia ii szyderstwoszyderstwo wlanewlane dodo pustychpustych naczyństają sięsię tylkotylko mętnąmętną ciecząironia i szyderstwoi szyderstwo wlaneszyderstwo wlane dowlane do pustychdo pustych naczyństają się tylkosię tylko mętnątylko mętną ciecząironia i szyderstwo wlanei szyderstwo wlane doszyderstwo wlane do pustychwlane do pustych naczyństają się tylko mętnąsię tylko mętną ciecząironia i szyderstwo wlane doi szyderstwo wlane do pustychszyderstwo wlane do pustych naczyństają się tylko mętną cieczą

Iro­nia i szy­der­stwo wla­ne do pus­tych naczyń, stają się tyl­ko mętną cieczą. -Jerzy Andrzejewski
iro­nia-i szy­der­stwo-wla­ne-do pus­tych-naczyń-stają ę-tyl­ko-mętną-cieczą
Najstraszliwszy cios zadaje się ułomnościom, wystawiając je na szyderstwo świata. -Molier
najstraszliwszy-cios-zadaje-ę-ułomnościom-wystawiając-na-szyderstwo-świata
Nie tylko odpowiedzi stają się przestarzałe, ale nawet same pytania. -Ernest Hemingway
nie-tylko-odpowiedzi-stają-ę-przestarzałe-ale-nawet-same-pytania
Pobierając się, mężczyzna i kobieta stają się tylko jednym; główna trudność to ustalić którym. -Henry Louis Mencken
pobierając-ę-mężczyzna-i-kobieta-stają-ę-tylko-jednym-główna-trudność-to-ustalić-którym