Ironia jest ostatnią fazą rozczarowania.


ironia-jest-ostatnią-fazą-rozczarowania
anatol franceironiajestostatniąfaząrozczarowaniaironia jestjest ostatniąostatnią faząfazą rozczarowaniaironia jest ostatniąjest ostatnią faząostatnią fazą rozczarowaniaironia jest ostatnią faząjest ostatnią fazą rozczarowaniaironia jest ostatnią fazą rozczarowania

Iro­nia jest os­tatnią fazą rozczarowania.Ironia jest potwierdzeniem pustki.Naj­większą ko­medią ludzkiego życia jest ironia.Ironia prawie zawsze jest robieniem z niedostatku oznaki wyższości.Samobójstwo jest tą ostatnią rezerwą, tą ostatnią linią obronną, stanowiąca dla nas rękojmię, że poniżej pewnego poziomu poniżenia, upokorzenia, rozbicia wewnętrznego itp. nic i nikt nas zepchnąć nie może. Świadomość, że zawsze można popełnić samobójstwo, to nasze kryte tyły w walce życiowej. Zupełnie inaczej można się wtedy ustosunkować do każdej sprawy; życie nie tylko jest spokojniejsze, ale i o wiele piękniejsze.Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania.