Ironia jest ostatnią fazą rozczarowania.


ironia-jest-ostatnią-fazą-rozczarowania
anatol franceironiajestostatniąfaząrozczarowaniaironia jestjest ostatniąostatnią faząfazą rozczarowaniaironia jest ostatniąjest ostatnią faząostatnią fazą rozczarowaniaironia jest ostatnią faząjest ostatnią fazą rozczarowaniaironia jest ostatnią fazą rozczarowania

Ironia jest potwierdzeniem pustki. -Safona
ironia-jest-potwierdzeniem-pustki
Naj­większą ko­medią ludzkiego życia jest ironia. -płonąca
naj­większą-ko­medią-ludzkiego-życia-jest ironia
Ironia prawie zawsze jest robieniem z niedostatku oznaki wyższości. -Tomasz Mann
ironia-prawie-zawsze-jest-robieniem-z-niedostatku-oznaki-wyższoś
Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania. -Miguel de Unamuno
miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania