Ironia prawie zawsze jest robieniem z niedostatku oznaki wyższości.


ironia-prawie-zawsze-jest-robieniem-z-niedostatku-oznaki-wyższoś
tomasz mannironiaprawiezawszejestrobieniemniedostatkuoznakiwyższościironia prawieprawie zawszezawsze jestjest robieniemrobieniem zz niedostatkuniedostatku oznakioznaki wyższościironia prawie zawszeprawie zawsze jestzawsze jest robieniemjest robieniem zrobieniem z niedostatkuz niedostatku oznakiniedostatku oznaki wyższościironia prawie zawsze jestprawie zawsze jest robieniemzawsze jest robieniem zjest robieniem z niedostatkurobieniem z niedostatku oznakiz niedostatku oznaki wyższościironia prawie zawsze jest robieniemprawie zawsze jest robieniem zzawsze jest robieniem z niedostatkujest robieniem z niedostatku oznakirobieniem z niedostatku oznaki wyższości

Istota, którą człowiek najmniej zna, której zawsze dowierza, która go prawie zawsze zdradza, jest to on sam. -Stefan Witwicki
istota-którą-człowiek-najmniej-zna-której-zawsze-dowierza-która-go-prawie-zawsze-zdradza-jest-to-on-sam
Nieszczęście jest prawie zawsze oznaką fałszywej interpretacji życia. -Henri Millon Montherlant
nieszczęście-jest-prawie-zawsze-oznaką-fałszywej-interpretacji-życia
Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma. -Kolakowski
prawie-cała-literatura-prawie-cała-poezja-prawie-cała-sztuka-wyrosły-z-ludzkiego-bólu-i-cierpienia-w-niebie-chyba-sztuki-nie
Freud powiedział, że mąż jest prawie zawsze tylko namiastką ukochanego mężczyzny, nie tym właśnie mężczyzną. -Anonim
freud-powiedział-że-mąż-jest-prawie-zawsze-tylko-namiastką-ukochanego-mężczyzny-nie-tym-właśnie-mężczyzną
Roztargnienie umysłu jest dowodem jego niedostatku. -Stefan Witwicki
roztargnienie-umysłu-jest-dowodem-jego-niedostatku
Roz­tar­gnienie umysłu jest do­wodem je­go niedostatku. -Ignacy Piotr Legatowicz
roz­tar­gnienie-umysłu-jest do­wodem-­go-niedostatku