Is­kra życia w płomieniach zaz­drości za­nika; nadzieja nie kiełku­je, kończy także się siła.


is­kra-życia-w płomieniach-zaz­droś-za­nika-nadzieja-nie kiełku­-kończy-także ę-ła
devinis­krażyciaw płomieniachzaz­drościza­nikanadziejanie kiełku­jekończytakże sięsiłais­kra życiażycia w płomieniachw płomieniach zaz­drościzaz­drości za­nikanadzieja nie kiełku­jekończy także siętakże się siłais­kra życia w płomieniachżycia w płomieniach zaz­drościw płomieniach zaz­drości za­nikakończy także się siłais­kra życia w płomieniach zaz­drościżycia w płomieniach zaz­drości za­nikais­kra życia w płomieniach zaz­drości za­nika

W me­nu zaz­drości są tyl­ko pus­te kalorie. -Feliks Rajczak
w me­nu-zaz­droś-są tyl­ko-pus­te-kalorie
Nie ma wielu rodzajów życia, jest tylko jedno i jedna siła w sercu tego życia. Siła jednocząca:
nie-wielu-rodzajów-życia-jest-tylko-jedno-i-jedna-ła-w-sercu-tego-życia-siła-jednocząca-duch-boży-który-od-początku-unosił-ę-nad-wodami
Gdzie sztuki lekarskiej nadzieja się kończy, tam się nadzieja chrześcijan zaczyna. -Narcyza Żmichowska
gdzie-sztuki-lekarskiej-nadzieja-ę-kończy-tam-ę-nadzieja-chrześcijan-zaczyna
Ludzie ge­nial­ni są podzi­wiani, bo­gatym się zaz­drości, potężni budzą strach, ale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem można zaufać. -Alfred Adler
ludzie-ge­nial­-są podzi­wiani-bo­gatym ę-zaz­droś-potęż-budzą-strach-ale-tyl­ko-ludziom-z cha­rak­te­rem-można-zaufać
Mężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­bec ka­mienia, który je­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególnie piękny. -Maria Dąbrowska
mężczyz­na-zdol­ny-jest do zaz­droś-na­wet-wo­bec-ka­mienia-który-­go-znudzo­na-­tner­ka-wyróżła-ja­ko-szczególnie-piękny
Ludzka siła wy­nika z psychiki. -Ryder
ludzka-ła-wy­nika-z psychiki