Is­tnień nie na­leży mnożyć po­nad potrzebę. Non sunt mul­tipli­can­da en­tia si­ne ne­ces­si­tate. (łac.) 


is­tnień-nie na­ży-mnożyć-po­nad-potrzebę-non-sunt-mul­tipli­can­da-­tia-­ne-ne­­­tate-łac 
william ockhamis­tnieńnie na­leżymnożyćpo­nadpotrzebęnonsuntmul­tipli­can­daen­tiasi­nene­ces­si­tatełac is­tnień nie na­leżynie na­leży mnożyćmnożyć po­nadpo­nad potrzebęnon suntsunt mul­tipli­can­damul­tipli­can­da en­tiaen­tia si­nesi­ne ne­ces­si­tateis­tnień nie na­leży mnożyćnie na­leży mnożyć po­nadmnożyć po­nad potrzebęnon sunt mul­tipli­can­dasunt mul­tipli­can­da en­tiamul­tipli­can­da en­tia si­neen­tia si­ne ne­ces­si­tateis­tnień nie na­leży mnożyć po­nadnie na­leży mnożyć po­nad potrzebęnon sunt mul­tipli­can­da en­tiasunt mul­tipli­can­da en­tia si­nemul­tipli­can­da en­tia si­ne ne­ces­si­tateis­tnień nie na­leży mnożyć po­nad potrzebęnon sunt mul­tipli­can­da en­tia si­nesunt mul­tipli­can­da en­tia si­ne ne­ces­si­tate

Nad­miar cnót jest ha­mul­cem działania. -Janusz Gaudyn
nad­miar-cnót-jest ha­mul­cem-działania
Miłość to pro­ces. Roz­wi­ja się długo, trwa krótko i nad­spodziewa­nie szyb­ko ustaje. -Tadeusz Markowski
miłość-to pro­-roz­wi­ja ę-długo-trwa-krótko-i nad­spodziewa­nie-szyb­ko-ustaje
Słowo pi­sane jest tyl­ko zap­rosze­niem do czy­jegoś świata. To od ciebie za­leży czy sta­niesz się je­go spełnieniem marzeń. Bo­wiem suk­ces by­wa ratalny. -Papużka
słowo-pi­sane-jest tyl­ko-zap­rosze­niem-do czy­jegoś-świata-to od ciebie-za­ży-czy-sta­niesz ę-­go-spełnieniem-marzeń
Poz­naj sa­mego siebie. Gnothi seauton. (gr.) Te­met nos­ce. (łac.) Nos­ce te ip­sum. (łac.)  -Autor nieznany
poz­naj-­mego-siebie-gnothi-seauton-gr-te­met-nos­-łac-nos­-te ip­sum-łac