Is­tnieją dwa rodza­je ko­biet: bo­ginie i wycieraczki.


is­tnieją-dwa-rodza­-ko­biet-bo­ginie-i wycieraczki
pablo ruiz picassois­tniejądwarodza­jeko­bietbo­giniei wycieraczkiis­tnieją dwadwa rodza­jerodza­je ko­bietbo­ginie i wycieraczkiis­tnieją dwa rodza­jedwa rodza­je ko­bietis­tnieją dwa rodza­je ko­biet

Dwa rodza­je pochwał szkodzą ta­len­tom: przed­wczes­ne i spóźnione. -Karol Kord
dwa-rodza­-pochwał-szkodzą-­len­tom-przed­wczes­ne-i spóźnione
By­wają dwa rodza­je mi­nis­trów fi­nansów: jed­ni od­chodzą w hańbie, a drudzy - we właści­wym czasie. -James Callaghan
by­wają-dwa-rodza­-mi­nis­trów-fi­nansów-jed­-od­chodzą-w hańbie-a drudzy- we właś­wym-czasie
Mężczyźni nie pot­ra­fią poz­nać ko­biet, ale wciąż próbują. Krom­ka chle­ba i dwa kom­ple­men­ty całkiem wys­tar­czą ko­biecie, aby przeżyć dzień. -Marcel Achard
mężczyź-nie pot­ra­fią-poz­nać-ko­biet-ale-wciąż-próbują-krom­ka chle­ba-i dwa-kom­ple­men­ty-całkiem-wys­tar­czą-ko­biecie