Is­tnieją dwie po­kojo­we for­my prze­mocy: pra­wo i przyzwoitość.


is­tnieją-dwie-po­kojo­we-for­my-prze­mocy-pra­wo-i przyzwoitość
johann wolfgang goetheis­tniejądwiepo­kojo­wefor­myprze­mocypra­woi przyzwoitośćis­tnieją dwiedwie po­kojo­wepo­kojo­we for­myfor­my prze­mocypra­wo i przyzwoitośćis­tnieją dwie po­kojo­wedwie po­kojo­we for­mypo­kojo­we for­my prze­mocyis­tnieją dwie po­kojo­we for­mydwie po­kojo­we for­my prze­mocyis­tnieją dwie po­kojo­we for­my prze­mocy

Istnieją dwie pokojowe formy przemocy: prawo i przyzwoitość. -Johann Wolfgang Goethe
istnieją-dwie-pokojowe-formy-przemocy-prawo-i-przyzwoitość
Te­go się nau­czył: is­tnieją dwie praw­dy - to, co jest, i to, co nam się wy­daje, że jest. -Olga Tokarczuk
te­go ę-nau­czył-is­tnieją-dwie-praw­dy- to-co jest-i to-co nam ę-wy­daje-że jest
Z prze­mocy nig­dy nie wy­nika nic dobrego. -Martin Luther King
z prze­mocy-nig­dy-nie wy­nika-nic-dobrego
Na­wet drze­wa próchnieją przed­wcześnie, a prze­cież is­tnieją bezgrzesznie. -Jacek Kaczmarski
na­wet-drze­wa-próchnieją-przed­wcześnie-a prze­cież-is­tnieją-bezgrzesznie
Każdy akt prze­mocy, na­wet ko­nie­czny, jest nieprzyjemny. -Arystoteles
każdy-akt-prze­mocy-na­wet-ko­nie­czny-jest nieprzyjemny