Is­tnieją ludzie, którym uda­je się połączyć korzyści świata z be­nefic­ja­mi prześladowania.


is­tnieją-ludzie-którym uda­ ę-połączyć-korzyś-świata-z be­nefic­ja­mi-prześladowania
karl krausis­tniejąludziektórym uda­je siępołączyćkorzyściświataz be­nefic­ja­miprześladowaniais­tnieją ludziektórym uda­je się połączyćpołączyć korzyścikorzyści świataświata z be­nefic­ja­miz be­nefic­ja­mi prześladowaniaktórym uda­je się połączyć korzyścipołączyć korzyści światakorzyści świata z be­nefic­ja­miświata z be­nefic­ja­mi prześladowaniaktórym uda­je się połączyć korzyści światapołączyć korzyści świata z be­nefic­ja­mikorzyści świata z be­nefic­ja­mi prześladowaniaktórym uda­je się połączyć korzyści świata z be­nefic­ja­mipołączyć korzyści świata z be­nefic­ja­mi prześladowania

Istnieją ludzie, którym udaje się połączyć korzyści świata z beneficjami prześladowania. -Karl Kraus
istnieją-ludzie-którym-udaje-ę-połączyć-korzyś-świata-z-beneficjami-prześladowania
Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara. Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze uda mu się połączyć z Bogiem i czynić cuda. -Paulo Coelho
prawda-jest-zawsze-tam-gdzie-istnieje-wiara-ilekroć-człowiek-z-czystym-sercem-podąży-drogą-wiary-zawsze-uda-mu-ę-połączyć-z-bogiem-i-czynić
Wróciłeś, ale nie do mnie tyl­ko do te­go świata, w którym żyjesz Ty, ja i reszta świata. -opuszczona
wrółeś-ale-nie do mnie-tyl­ko-do te­go-świata-w którym żyjesz-ty-ja i reszta-świata