Istnieć, otóż to: pić samego siebie nie mając pragnienia.


istnieć-otóż-to-pić-samego-siebie-nie-mając-pragnienia
jean paul sartreistniećotóżtopićsamegosiebieniemającpragnieniapić samegosamego siebiesiebie nienie mającmając pragnieniapić samego siebiesamego siebie niesiebie nie mającnie mając pragnieniapić samego siebie niesamego siebie nie mającsiebie nie mając pragnieniapić samego siebie nie mającsamego siebie nie mając pragnienia

Is­tnieć, otóż to: pić sa­mego siebie nie mając pragnienia.Czyż nasza miłość mogłaby istnieć bez ofiary, bez rezygnacji z pragnienia posiadania wszystkiego?Istnieć, znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie zmieniać siebie samego. .Bo tyl­ko wiara w siebie jest niezakłamana Mając wiarę w siebie zwy­ciężysz na­wet jeśli przegrasz...Im bardziej siebie kochasz, tym większym jesteś wrogiem samego siebie.Kochaj twą małżonkę jak siebie samego, a szanuj więcej niż siebie.