Istnieją dwa rodzaje tragedii: pierwszy polega na tym, że nie osiąga się tego czego się chce, a drugi, że się to osiąga.


istnieją-dwa-rodzaje-tragedii-pierwszy-polega-na-tym-że-nie-osiąga-ę-tego-czego-ę-chce-a-drugi-że-ę-to-osiąga
oscar wildeistniejądwarodzajetragediipierwszypoleganatymżenieosiągasiętegoczegochcedrugitoosiągaistnieją dwadwa rodzajerodzaje tragediipierwszy polegapolega nana tymże nienie osiągaosiąga sięsię tegotego czegoczego sięsię chceistnieją dwa rodzajedwa rodzaje tragediipierwszy polega napolega na tymże nie osiąganie osiąga sięosiąga się tegosię tego czegotego czego sięczego się chcesię to osiągaistnieją dwa rodzaje tragediipierwszy polega na tymże nie osiąga sięnie osiąga się tegoosiąga się tego czegosię tego czego siętego czego się chceże się to osiągaże nie osiąga się tegonie osiąga się tego czegoosiąga się tego czego sięsię tego czego się chce

Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, że dwu ludzi, różnie postępując, osiąga ten sam wynik, a z dwóch postępujących jednakowo, jeden osiąga, a drugi nie osiąga celu.Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, [...]To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Różnica między człowiekiem cywilizowanym a dzikusem polega na tym, że pierwszy jest pozłacany, a drugi tylko pomalowany.Istnieją tylko dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi uważający się za grzeszników i grzesznicy uważający się za sprawiedliwych.Wydaje mi się, że istnieją dwa rodzaje mędrków: modnisie, co wypierają się Boga, wierząc w niego, oraz poniektórzy kaznodzieje, co głosząc Boga wcale weń nie wierzą.