Istnieją kobiety, które działają jak szczypce do wyszarpywania gwoździa miłości.


istnieją-kobiety-które-działają-jak-szczypce-do-wyszarpywania-gwoździa-miłoś
ramon gomez de la sernaistniejąkobietyktóredziałająjakszczypcedowyszarpywaniagwoździamiłościistnieją kobietyktóre działajądziałają jakjak szczypceszczypce dodo wyszarpywaniawyszarpywania gwoździagwoździa miłościktóre działają jakdziałają jak szczypcejak szczypce doszczypce do wyszarpywaniado wyszarpywania gwoździawyszarpywania gwoździa miłościktóre działają jak szczypcedziałają jak szczypce dojak szczypce do wyszarpywaniaszczypce do wyszarpywania gwoździado wyszarpywania gwoździa miłościktóre działają jak szczypce dodziałają jak szczypce do wyszarpywaniajak szczypce do wyszarpywania gwoździaszczypce do wyszarpywania gwoździa miłości

Nie wolno dopasować kobiety do jakichś z góry powziętych pojęć o miłości, bo te pojęcia, jak dzieci, dopiero z kobiety mogą się rodzić. -Henryk Sienkiewicz
nie-wolno-dopasować-kobiety-do-jakichś-z-góry-powziętych-pojęć-o-miłoś-bo-te-pojęcia-jak-dzieci-dopiero-z-kobiety-mogą-ę-rodzić
Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych. -Francois de la Rochefoucauld
słodyczą-miłoś-jest-to-że-kogoś-kochamy-że-bardziej-uszczęśliwia-nas-uczucie-miłoś-które-przeżywamy-ż-uczucie-miłoś-które-wzbudzamy-u
Wiem, że istnieją mężczyźni i kobiety, którzy z natury są politycznymi zboczeńcami. -George Bernard Shaw
wiem-że-istnieją-mężczyź-i-kobiety-którzy-z-natury-są-politycznymi-zboczeńcami
Istnieją przywary, które trzymają się nas jedynie przez inne, skoro się zetnie pień, wraz usuwa się je jak gałęzie. -Blaise Pascal
istnieją-przywary-które-trzymają-ę-nas-jedynie-przez-inne-skoro-ę-zetnie-pień-wraz-usuwa-ę-jak-gałęzie