Istnieją na świecie ludzie, którzy niezdolni są unieść się nawet cal wyżej, a chcą budować na ruinach innych.


istnieją-na-świecie-ludzie-którzy-niezdolni-są-unieść-ę-nawet-cal-wyżej-a-chcą-budować-na-ruinach-innych
giuseppe giustiistniejąnaświecieludziektórzyniezdolniunieśćsięnawetcalwyżejchcąbudowaćruinachinnychistnieją nana świecieświecie ludziektórzy niezdolniniezdolni sąsą unieśćunieść sięsię nawetnawet calcal wyżejchcą budowaćbudować nana ruinachruinach innychistnieją na świeciena świecie ludziektórzy niezdolni sąniezdolni są unieśćsą unieść sięunieść się nawetsię nawet calnawet cal wyżeja chcą budowaćchcą budować nabudować na ruinachna ruinach innychistnieją na świecie ludziektórzy niezdolni są unieśćniezdolni są unieść sięsą unieść się nawetunieść się nawet calsię nawet cal wyżeja chcą budować nachcą budować na ruinachbudować na ruinach innychktórzy niezdolni są unieść sięniezdolni są unieść się nawetsą unieść się nawet calunieść się nawet cal wyżeja chcą budować na ruinachchcą budować na ruinach innych

Ludzie mają tę wadę, że wszyscy chcą budować, a nikt nie chce zająć się utrzymaniem porządku i remontem.Istnieją ludzie, którzy dopiero wtedy słyszą, gdy im się uszy obetnie.Istnieją ludzie, którzy sądzą, że wszystko, co czyni się z poważną miną, jest rozsądne.Siła jest moralnością ludzi, którzy chcą się wśród innych wyróżnić, i jest również moją.Istnieją ludzie, którzy odnajdują swoją młodość dopiero u schyłku życia.Istnieją ludzie, którzy robiąc doskonały interes zyskują sobie jeszcze wdzięczność strony przeciwnej.