Istnieją smutni ludzie młodzi, dlatego że w miłości zawsze trudno sobie poradzić i zawsze się trochę oberwie. Im wcześniej, tym lepiej.


istnieją-smutni-ludzie-młodzi-dlatego-że-w-miłoś-zawsze-trudno-sobie-poradzić-i-zawsze-ę-trochę-oberwie-im-wcześniej-tym-lepiej
francoise saganistniejąsmutniludziemłodzidlategożemiłościzawszetrudnosobieporadzićsiętrochęoberwieimwcześniejtymlepiejistnieją smutnismutni ludzieludzie młodzidlatego żew miłościmiłości zawszezawsze trudnotrudno sobiesobie poradzićporadzić ii zawszezawsze sięsię trochętrochę oberwieim wcześniejtym lepiejistnieją smutni ludziesmutni ludzie młodzidlatego że wże w miłościw miłości zawszemiłości zawsze trudnozawsze trudno sobietrudno sobie poradzićsobie poradzić iporadzić i zawszei zawsze sięzawsze się trochęsię trochę oberwieistnieją smutni ludzie młodzidlatego że w miłościże w miłości zawszew miłości zawsze trudnomiłości zawsze trudno sobiezawsze trudno sobie poradzićtrudno sobie poradzić isobie poradzić i zawszeporadzić i zawsze sięi zawsze się trochęzawsze się trochę oberwiedlatego że w miłości zawszeże w miłości zawsze trudnow miłości zawsze trudno sobiemiłości zawsze trudno sobie poradzićzawsze trudno sobie poradzić itrudno sobie poradzić i zawszesobie poradzić i zawsze sięporadzić i zawsze się trochęi zawsze się trochę oberwie

Jest zawsze trochę szaleństwa w miłości, ale też trochę rozumu w tym szaleństwie.Zawsze w końcu znajdzie się ktoś, kto zaopiekuje się ludźmi, którzy nie mogą sobie sami poradzić.Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie. Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe męki.Kiedy rozpaczam, przypominam sobie z historii, że prawda i miłość zawsze wygrywa. Że byli tyrani i mordercy, którzy wydali się przez długi czas niezwyciężeni, ale w końcu zawsze upadali. Pomyśl o tym.Zawsze nazywał w myśli morze la mar, bo tak nazywają je ludzie po hiszpańsku, gdy je kochają. Czasami ci, co je kochają, mówią o nim złe słowa, ale zawsze tak, jakby chodziło o kobietę. Niektórzy młodzi rybacy - ci, co używali bój jako pływaków do linek i mieli motorówki kupione wtedy, gdy wątroby rekinów przyniosły im dużo pieniędzy - mówili o nim el mar, co jest rodzaju męskiego. Mówili o nim jak o przeciwniku bądź miejscu, bądź nawet wrogu. Ale stary zawsze myślał o nim w rodzaju żeńskim, jako o czymś, co udziela lub odmawia wielkich łask, a jeśli robi rzeczy straszne i złe, to dlatego, że nie może inaczej. Śmierć nadaje sens życiu, dlatego trzeba mieć ją zawsze przy sobie - w myśli.