Istnieje jakieś sprzysiężenie bogaczy, dbających o własne tylko korzyści pod pozorem dobra publicznego.


istnieje-jakieś-sprzysiężenie-bogaczy-dbających-o-własne-tylko-korzyś-pod-pozorem-dobra-publicznego
tomasz morusistniejejakieśsprzysiężeniebogaczydbającychwłasnetylkokorzyścipodpozoremdobrapublicznegoistnieje jakieśjakieś sprzysiężeniesprzysiężenie bogaczydbających oo własnewłasne tylkotylko korzyścikorzyści podpod pozorempozorem dobradobra publicznegoistnieje jakieś sprzysiężeniejakieś sprzysiężenie bogaczydbających o własneo własne tylkowłasne tylko korzyścitylko korzyści podkorzyści pod pozorempod pozorem dobrapozorem dobra publicznegoistnieje jakieś sprzysiężenie bogaczydbających o własne tylkoo własne tylko korzyściwłasne tylko korzyści podtylko korzyści pod pozoremkorzyści pod pozorem dobrapod pozorem dobra publicznegodbających o własne tylko korzyścio własne tylko korzyści podwłasne tylko korzyści pod pozoremtylko korzyści pod pozorem dobrakorzyści pod pozorem dobra publicznego

Powtarzanie tego, co się słyszy od innych, i podawanie za własne może dać duże korzyści.Sekret Istnieje jakieś bractwo ludzi, którzy namiętnie pragną wiedzy. Ja do nich należałem. Jednakże pobudki moje nie były tak czyste: chciałem wiedzy nie przez jej umiłowanie, ale jako obrony przed wzgardą świata wobec nieuków. Toteż, gdy tylko miałem czas, buszowałem po książkowych antykwariatach.Ludzie dzielą się na pirotechników i saperów. Jedni podkładają wciąż bomby pod własne lub cudze życie, pod każdy dzień, pod każdą chwilę -drudzy starają się te bomby rozbrajać.Istnieje tylko jedna miłość ale istnieje tysiąc jej rozmaitych kropel.Dobro - jedynie wtedy, gdy w porę się ziści; nie w porę i rzecz dobra nie daje korzyści.