Istnieje kilka wielkich i niezmiennych miar, które pokazują znaczenie człowieka. Do tych miar należy ból; jest on najmocniejszą próbą w łańcuchu, który zwykliśmy nazywać życiem.


istnieje-kilka-wielkich-i-niezmiennych-miar-które-pokazują-znaczenie-człowieka-do-tych-miar-należy-ból-jest-on-najmocniejszą-próbą-w
ernst jungeristniejekilkawielkichniezmiennychmiarktórepokazująznaczenieczłowiekadotychmiarnależybóljestonnajmocniejsząpróbąłańcuchuktóryzwykliśmynazywaćżyciemistnieje kilkakilka wielkichwielkich ii niezmiennychniezmiennych miarktóre pokazująpokazują znaczenieznaczenie człowiekado tychtych miarmiar należynależy bóljest onon najmocniejsząnajmocniejszą próbąpróbą ww łańcuchuktóry zwykliśmyzwykliśmy nazywaćnazywać życiemistnieje kilka wielkichkilka wielkich iwielkich i niezmiennychi niezmiennych miarktóre pokazują znaczeniepokazują znaczenie człowiekado tych miartych miar należymiar należy bóljest on najmocniejsząon najmocniejszą próbąnajmocniejszą próbą wpróbą w łańcuchuktóry zwykliśmy nazywaćzwykliśmy nazywać życiem

- Co ma pan za­miar ro­bić po od­sie­dze­niu trzech wy­roków po 95 lat za roz­maite przestępstwa? - Hmm... Mam za­miar pra­cować z dziećmi! Nad­miar smut­ku się śmieje. Nad­miar ra­dości płacze.Istnieje tyle rodzajów szczęścia, ile miar poszczególnych ludzi.Nad­miar cnót jest ha­mul­cem działania.Nad­miar swo­body krępuje.Nad­miar dob­ro­ci nie szkodzi.