Istnieje ludzka tęsknota za Bogiem; i istnieje również boska tęsknota za człowiekiem.


istnieje-ludzka-tęsknota-za-bogiem-i-istnieje-również-boska-tęsknota-za-człowiekiem
mikołaj bierdiajewistniejeludzkatęsknotazabogiemistniejerównieżboskaczłowiekiemistnieje ludzkaludzka tęsknotatęsknota zaza bogiemi istniejeistnieje równieżrównież boskaboska tęsknotatęsknota zaza człowiekiemistnieje ludzka tęsknotaludzka tęsknota zatęsknota za bogiemi istnieje równieżistnieje również boskarównież boska tęsknotaboska tęsknota zatęsknota za człowiekiemistnieje ludzka tęsknota zaludzka tęsknota za bogiemi istnieje również boskaistnieje również boska tęsknotarównież boska tęsknota zaboska tęsknota za człowiekiemistnieje ludzka tęsknota za bogiemi istnieje również boska tęsknotaistnieje również boska tęsknota zarównież boska tęsknota za człowiekiem

Spełnienie jest odczarowaną tęsknotą i dlatego często tęsknotą za tęsknotą.Myślę, że strach, ja­ki od­czu­wa człowiek stojący nad prze­paścią, w rzeczy­wis­tości jest raczej tęsknotą. Tęsknotą za tym, żeby rzu­cić się w dół - al­bo le­cieć z roz­postar­ty­mi ramionami.Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie Istnieje również snobizm rewolucyjny.Mówić o istniejącym, że istnieje i o nieistniejącym, że nie istnieje jest prawdą .Istnieje tylko jedna miłość ale istnieje tysiąc jej rozmaitych kropel.