Istnieje tylko jedna miłość ale istnieje tysiąc jej rozmaitych kropel.


istnieje-tylko-jedna-miłość-ale-istnieje-tysiąc-jej-rozmaitych-kropel
francois de la rochefoucauldistniejetylkojednamiłośćaleistniejetysiącjejrozmaitychkropelistnieje tylkotylko jednajedna miłośćmiłość aleale istniejeistnieje tysiąctysiąc jejjej rozmaitychrozmaitych kropelistnieje tylko jednatylko jedna miłośćjedna miłość alemiłość ale istniejeale istnieje tysiącistnieje tysiąc jejtysiąc jej rozmaitychjej rozmaitych kropelistnieje tylko jedna miłośćtylko jedna miłość alejedna miłość ale istniejemiłość ale istnieje tysiącale istnieje tysiąc jejistnieje tysiąc jej rozmaitychtysiąc jej rozmaitych kropelistnieje tylko jedna miłość aletylko jedna miłość ale istniejejedna miłość ale istnieje tysiącmiłość ale istnieje tysiąc jejale istnieje tysiąc jej rozmaitychistnieje tysiąc jej rozmaitych kropel

Znam tylko jedną rzecz gorszą od małżeństwa bez miłości: małżeństwo, w którym istnieje miłość, ale tylko z jednej strony.Istnieje tylko jeden oryginał miłości, ale tysiąc różnych kopii.Istnieje tysiąc powodów do pesymizmu, ale tylko jeden do optymizmu, ale ten jeden wystarczy; Pan jest z nami.Istnieje wiele hałasów, ale tylko jedna cisza.Istnieje tylko jedna siła, która może od wewnątrz osłabiać egoizm - to miłość, a przede wszystkim miłość płciowa.Naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowanie z ludźmi.