Istnieje tysiąc powodów do pesymizmu, ale tylko jeden do optymizmu, ale ten jeden wystarczy; Pan jest z nami.


istnieje-tysiąc-powodów-do-pesymizmu-ale-tylko-jeden-do-optymizmu-ale-ten-jeden-wystarczy-pan-jest-z-nami
alfred bengsch kardistniejetysiącpowodówdopesymizmualetylkojedenoptymizmutenwystarczypanjestnamiistnieje tysiąctysiąc powodówpowodów dodo pesymizmuale tylkotylko jedenjeden dodo optymizmuale tenten jedenjeden wystarczypan jestjest zz namiistnieje tysiąc powodówtysiąc powodów dopowodów do pesymizmuale tylko jedentylko jeden dojeden do optymizmuale ten jedenten jeden wystarczypan jest zjest z namiistnieje tysiąc powodów dotysiąc powodów do pesymizmuale tylko jeden dotylko jeden do optymizmuale ten jeden wystarczypan jest z namiistnieje tysiąc powodów do pesymizmuale tylko jeden do optymizmu

Istnieje tylko jeden oryginał miłości, ale tysiąc różnych kopii.Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami.Możesz żyć tylko, ale jeśli zrobisz to właściwie, jeden raz wystarczy.Jeden tam tylko jest porządny człowiek: prokurator; ale i ten, prawdę mówiąc, świnia.Życie to męka. Najlepiej się wcale nie urodzić. Ale to szczęście ma jeden na tysiąc.Istnieje tylko jedna miłość ale istnieje tysiąc jej rozmaitych kropel.