Istnieje zwykle proste rozwiązanie każdego ludzkiego problemu, i jest ono zawsze błędne.


istnieje-zwykle-proste-rozwiązanie-każdego-ludzkiego-problemu-i-jest-ono-zawsze-błędne
harold menckenistniejezwykleprosterozwiązaniekażdegoludzkiegoproblemujestonozawszebłędneistnieje zwyklezwykle prosteproste rozwiązanierozwiązanie każdegokażdego ludzkiegoludzkiego problemui jestjest onoono zawszezawsze błędneistnieje zwykle prostezwykle proste rozwiązanieproste rozwiązanie każdegorozwiązanie każdego ludzkiegokażdego ludzkiego problemui jest onojest ono zawszeono zawsze błędneistnieje zwykle proste rozwiązaniezwykle proste rozwiązanie każdegoproste rozwiązanie każdego ludzkiegorozwiązanie każdego ludzkiego problemui jest ono zawszejest ono zawsze błędneistnieje zwykle proste rozwiązanie każdegozwykle proste rozwiązanie każdego ludzkiegoproste rozwiązanie każdego ludzkiego problemui jest ono zawsze błędne

Menedżerowie mają rozwiązanie dla każdego problemu. Urzędnik ma problem z każdym rozwiązaniem.Każde rozwiązanie jakigokolwiek problemu stanowi Twoje intelektualne aktywa. Pomyśl o tym.Wyznanie zawsze jest życiem, więc prawdą. Wyznając myślenie, nawet błędne, zawsze tylko zyska na tym prawda.Miłość zawsze jest patetyczna. Jej patos jest do zniesienia dla każdego. Dla każdego - zakochanego.O ile istnieje niebo na ziemi, to jest ono na pewno w szczęśliwym małżeństwie.Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym.