Istotą literatury pornograficznej jest wbijanie klina pomiędzy egzystencje ludzką a egzystencję seksualną - podczas gdy żadna normalna jednostka do takiego podziału nie dopuszcza.


istotą-literatury-pornograficznej-jest-wbijanie-klina-pomiędzy-egzystencje-ludzką-a-egzystencję-seksualną-podczas-gdy-żadna-normalna-jednostka
susan sontagistotąliteraturypornograficznejjestwbijanieklinapomiędzyegzystencjeludzkąegzystencjęseksualnąpodczasgdyżadnanormalnajednostkadotakiegopodziałuniedopuszczaistotą literaturyliteratury pornograficznejpornograficznej jestjest wbijaniewbijanie klinaklina pomiędzypomiędzy egzystencjeegzystencje ludzkąegzystencję seksualnąseksualnąpodczaspodczas gdygdy żadnażadna normalnanormalna jednostkajednostka dodo takiegotakiego podziałupodziału nienie dopuszczaistotą literatury pornograficznejliteratury pornograficznej jestpornograficznej jest wbijaniejest wbijanie klinawbijanie klina pomiędzyklina pomiędzy egzystencjepomiędzy egzystencje ludzkąludzką a egzystencjęa egzystencję seksualnąegzystencję seksualnąpodczas gdypodczas gdy żadnagdy żadna normalnażadna normalna jednostkanormalna jednostka dojednostka do takiegodo takiego podziałutakiego podziału niepodziału nie dopuszcza

Żadna ludzka istota nie może przeżyć bez ludzkiej wspólnoty.W relacjach z ludźmi potrzeba wiele wyrozumiałości i empatii. Nikt z nas nie jest doskonały. Każdemu zdarzają się chwile słabości, błędy, wpadki. Jest to wpisane w naszą egzystencję. Nie warto tracić czasu na ludzi, którzy tego nie rozumieją. Ważnym jest, aby pracować nad sobą i nad tym, co w nas jest niedoskonałe.Miliony ludzi ma płytką, ale dość komfortową egzystencję - nic nie podnieca ich bardziej niż oglądanie lub czytanie o zabijaniu, bez względu na to, czy jest to morderstwo, czy nieszczęśliwy wypadek w czasie wyścigu samochodowego. Czy nie jest to objawem tego, jak głęboko już się rozwinęła fascynacja śmiercią?Jednostka ludzka liczy się w zależności od tego, czym jest, nie zaś w zależności od czynów, których dokonuje.Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać się całym sobą; kto na drodze swego życia spotkał takiego człowieka - ten żył naprawdę.Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami.