istota-bytu-ludzkiego-zawarta-jest-w-jego-egzystencji
martin heideggeristotabytuludzkiegozawartajestjegoegzystencjibytu ludzkiegoludzkiego zawartazawarta jestjest ww jegojego egzystencjibytu ludzkiego zawartaludzkiego zawarta jestzawarta jest wjest w jegow jego egzystencjibytu ludzkiego zawarta jestludzkiego zawarta jest wzawarta jest w jegojest w jego egzystencjibytu ludzkiego zawarta jest wludzkiego zawarta jest w jegozawarta jest w jego egzystencji

Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha.Głęboka nuda snuje się jak milcząca chmura w przepaści bytu ludzkiego, przybliża człowieka do wszystkich rzeczy i ludzi w znamiennej obojętności.Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata tak, jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna.Długość życia ludzkiego - to punkcik, istota - płynna, spostrzeganie - niejasne, zespól całego ciała - to zgnilizna, dusza - wir, los - to zagadka, sława - rzecz niepewna.Motyl, nawet gdy siedzi, rozkłada i składa skrzydła na znak, że istotną postacią jego bytu jest lot.bańka mydlana tchnięta powietrzem ma­nipu­lowa­na każdym nieod­czu­wal­nym podmuchem nie może wspiąć się w górę tyl­ko spada niegod­na dłuższe­go życia jej koniec tak mało ważny jak jej istnienie niegodna dluższej egzystencji niegod­na bytu