Istotną wadą kobiet jest to, iż tracimy przez nie zbyt wiele czasu. Ale jest to najpiękniej stracony czas.


istotną-wadą-kobiet-jest-to-iż-tracimy-przez-nie-zbyt-wiele-czasu-ale-jest-to-najpiękniej-stracony-czas
józef besteristotnąwadąkobietjesttotracimyprzezniezbytwieleczasualetonajpiękniejstraconyczasistotną wadąwadą kobietkobiet jestiż tracimytracimy przezprzez nienie zbytzbyt wielewiele czasuale jestnajpiękniej straconystracony czasistotną wadą kobietwadą kobiet jestiż tracimy przeztracimy przez nieprzez nie zbytnie zbyt wielezbyt wiele czasujest to najpiękniejnajpiękniej stracony czasistotną wadą kobiet jestiż tracimy przez nietracimy przez nie zbytprzez nie zbyt wielenie zbyt wiele czasuale jest to najpiękniejjest to najpiękniej straconyiż tracimy przez nie zbyttracimy przez nie zbyt wieleprzez nie zbyt wiele czasuale jest to najpiękniej straconyjest to najpiękniej stracony czas

Istotną wadą kobiety jest to, że tracimy przez nie zbyt wiele czasu, ale jest to najpiękniej stracony czas.Is­totną wadą ko­biet jest to, iż tra­cimy przez nie zbyt wiele cza­su. Ale jest to naj­piękniej stra­cony czas.Zbyt wiele jest kobiet, w których zawsze zwycięża cnota.Mnóstwo czasu tracimy przez ludzi przesadnie uprzejmych.Najmniejszą wadą kobiet oddających się miłości jest kochanie.W życiu nie ma czasu na monotonię. Jest czas na pracę i czas na miłość. To wszystko nie pozostawia nam czasu na nic więcej