Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji.


istotne-dla-wspólnego-dobra-jest-wspieranie-jednostek-ponieważ-tylko-jednostka-może-wytworzyć-nowe-idee-które-niezbędne-są-społeczeństwu-dla
albert einsteinistotnedlawspólnegodobrajestwspieraniejednostekponieważtylkojednostkamożewytworzyćnoweideektóreniezbędnespołeczeństwujegociągłegorozwojutakżeistocieuniknięciawyjałowieniastagnacjiistotne dladla wspólnegowspólnego dobradobra jestjest wspieraniewspieranie jednostekponieważ tylkotylko jednostkajednostka możemoże wytworzyćwytworzyć nowenowe ideektóre niezbędneniezbędne sąsą społeczeństwuspołeczeństwu dladla jegojego ciągłegociągłego rozwojuw istociedla uniknięciauniknięcia wyjałowieniawyjałowienia ii stagnacjiistotne dla wspólnegodla wspólnego dobrawspólnego dobra jestdobra jest wspieraniejest wspieranie jednostekponieważ tylko jednostkatylko jednostka możejednostka może wytworzyćmoże wytworzyć nowewytworzyć nowe ideektóre niezbędne sąniezbędne są społeczeństwusą społeczeństwu dlaspołeczeństwu dla jegodla jego ciągłegojego ciągłego rozwojudla uniknięcia wyjałowieniauniknięcia wyjałowienia iwyjałowienia i stagnacji

Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry.Mężczyźni odkryli wszystkie ukryte możliwości kobiet przez to jedynie, iż nieustannie żądali. W tym stopniu, w jakim oddawały się nam, osiągały zawsze swoją prawdziwą wielkość. Ponieważ musiały złożyć wszystkie diamenty swego szczęścia i wszystkie perły swego cierpienia w naszym królewskim skarbcu, znalazły swoje prawdziwe bogactwo. Tak więc dla mężczyzn Nawet ten, kto kocha, nie może zrozumieć miłości innego. Pomiędzy dwiema miłościami nie ma nic wspólnego, ponieważ w istocie istnieje tylko jedna miłość i każdy uważa, że wyczerpuje wszystko, nie sądząc, że sam się kiedyś wyczerpie.Nie ma nic bardziej niebezpiecznego od biernego sąsiedztwa z dobrym człowiekiem, ponieważ stanowi ono najlepszą atmosferę dla rozwoju egoizmu.Sukces nie ma nic wspólnego z tym, co osiągniesz w życiu lub zdobędziesz DLA SIEBIE. Jest on tym, co zrobisz DLA INNYCH.Że jutro też jest dzień, to może brzmieć pocieszająco dla głupków. Dla zwolenników zdrowej żywności, ale nie dla ludzi poważnych. Dla tych co palą, piją i czuwają po nocach. Czuwają wbrew ogólnemu przekonaniu, że nie ma na co czekać. Bo może i nie ma. Ale nie jest to powód, by nie czuwać.