Istoty ludzkie, których zdolność do wykorzystywania doświadczeń innych jest wyjątkowa, są jednocześnie zadziwiająco niechętne, by to czynić.


istoty-ludzkie-których-zdolność-do-wykorzystywania-doświadczeń-innych-jest-wyjątkowa-są-jednocześnie-zadziwiająco-niechętne-by-to-czynić
douglas adamsistotyludzkiektórychzdolnośćdowykorzystywaniadoświadczeńinnychjestwyjątkowajednocześniezadziwiająconiechętnebytoczynićistoty ludzkiektórych zdolnośćzdolność dodo wykorzystywaniawykorzystywania doświadczeńdoświadczeń innychinnych jestjest wyjątkowasą jednocześniejednocześnie zadziwiającozadziwiająco niechętnektórych zdolność dozdolność do wykorzystywaniado wykorzystywania doświadczeńwykorzystywania doświadczeń innychdoświadczeń innych jestinnych jest wyjątkowasą jednocześnie zadziwiającojednocześnie zadziwiająco niechętneby to czynićktórych zdolność do wykorzystywaniazdolność do wykorzystywania doświadczeńdo wykorzystywania doświadczeń innychwykorzystywania doświadczeń innych jestdoświadczeń innych jest wyjątkowasą jednocześnie zadziwiająco niechętnektórych zdolność do wykorzystywania doświadczeńzdolność do wykorzystywania doświadczeń innychdo wykorzystywania doświadczeń innych jestwykorzystywania doświadczeń innych jest wyjątkowa

Istoty ludzkie to jedyny gatunek zwierząt, których szczerze się obawiam.Is­to­ty ludzkie, których zdol­ność do wy­korzys­ty­wania doświad­czeń in­nych jest wyjątko­wa, są jed­nocześnie zadzi­wiająco niechętnie, by to czynić.Najtańszym źródłem poprawy efektywności jest wykorzystanie doświadczeń innych.W każdym z nas drzemie zdolność odczuwania wrażeń i wzruszeń, których ludzkość doświadczała od wieków. Każdy człowiek ma podświadomie w pamięci zieloną ziemię i szemrzące wody, więc ani ślepota, ani głuchota nie mogą pozbawić go tego poniekąd siódmego zmysłu - duchowego zmysłu, który jednocześnie widzi, słyszy, czuje.Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić.Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomić