Jąkanie jest bardzo często fizycznym manifestowaniem frustracji, niemożnością podołania czemuś.


jąkanie-jest-bardzo-często-fizycznym-manifestowaniem-frustracji-niemożnośą-podołania-czemuś
sidney sheldonjąkaniejestbardzoczęstofizycznymmanifestowaniemfrustracjiniemożnościąpodołaniaczemuśjąkanie jestjest bardzobardzo częstoczęsto fizycznymfizycznym manifestowaniemmanifestowaniem frustracjiniemożnością podołaniapodołania czemuśjąkanie jest bardzojest bardzo częstobardzo często fizycznymczęsto fizycznym manifestowaniemfizycznym manifestowaniem frustracjiniemożnością podołania czemuśjąkanie jest bardzo częstojest bardzo często fizycznymbardzo często fizycznym manifestowaniemczęsto fizycznym manifestowaniem frustracjijąkanie jest bardzo często fizycznymjest bardzo często fizycznym manifestowaniembardzo często fizycznym manifestowaniem frustracji

Mnogość praw dostarcza często usprawiedliwienia występkom: państwo o wiele lepiej urządzone jest wówczas, gdy ma ich bardzo niewiele, ale w zamian bardzo ściśle przestrzeganych.Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego.Bardzo często okazuje się, że szczęściem jest nie wiedzieć wszystkiego.Paradoksalnym faktem jest, że bardzo często im osobistszą jest liryka autora, tym lepiej trafia do serca czytelnikowi.Bogaty mężczyzna jest często tylko biednym mężczyzną z bardzo dużymi pieniędzmi.Pieniądze często kosztują bardzo dużo.