Jęczeć nad minionym nieszczęściem to najlepszy sposób, by przyciągnąć inne.


jęczeć-nad-minionym-nieszczęściem-to-najlepszy-sposób-by-przyciągnąć-inne
william shakespearejęczećnadminionymnieszczęściemtonajlepszysposóbbyprzyciągnąćinnejęczeć nadnad minionymminionym nieszczęściemnajlepszy sposóbby przyciągnąćprzyciągnąć innejęczeć nad minionymnad minionym nieszczęściemnieszczęściem to najlepszyby przyciągnąć innejęczeć nad minionym nieszczęściemminionym nieszczęściem to najlepszynieszczęściem to najlepszy sposóbnad minionym nieszczęściem to najlepszyminionym nieszczęściem to najlepszy sposób

Jęczeć nad minionym nieszczęściem, to najpewniejszy sposób, by przyciągnąć inne. -William Shakespeare
jęczeć-nad-minionym-nieszczęściem-to-najpewniejszy-sposób-by-przyciągnąć-inne
Rozpaczać nad minionym nieszczęściem to najpewniejszy sposób, by przyciągnąć inne. -William Shakespeare
rozpaczać-nad-minionym-nieszczęściem-to-najpewniejszy-sposób-by-przyciągnąć-inne
Moda stanowi najlepszy sondaż: mówi ona bowiem językiem, jakiego nie znają inne sondaże, językiem podświadomości. -Francoise Giroud
moda-stanowi-najlepszy-sondaż-mówi-ona-bowiem-językiem-jakiego-nie-znają-inne-sondaże-językiem-podświadomoś
Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym -Harold Taylor
najlepszy-sposób-na-osiągnięcie-sukcesu-to-postępować-według-rad-które-dajemy-innym